Afstemningsfest

Årets Afstemningsfest finder sted TORSDAG den 10. februar 2022 – kl. 19,30 i Kongesalen på Folkehjem i Aabenraa.

Anke Spoorendonk

Årets festtaler er fhv. minister i Slesvig-Holsten Anke Spoorendonk, Flensborg.

Der vil være fællessang fra Højskolesangbogen og underholdning ved DAMEKORET EKKO.

Entre 100 kr. – Der kan blive tale om tilmelding, såfremt antallet af deltagere bliver begrænset.