Foredrag i Flensborg

Foredrag i Flensborg

Sprogforeningen har lavet en spændende aftale med tidl. generalkonsul Henrik Becker-Christensen
der vil fortælle om “Den internationale Kommissions (CIS)” ankomst til Flensborg den 25. januar 1920 og de spændende arbejdsopgaver der fulgte.

Foredraget afholdes på BORGERFORENINGEN – Holm 17, Flensborg, mandag den 27. januar 2020 – kl. 15,00
Entre 5 Euro incl. kaffe med kager.

Af hensyn til kaffen beder vi om tilmelding på sprogforeningen@gmail. com

Festligholdelsen af 100 års Genforeningsjubilæet –

Festligholdelsen af 100 års Genforeningsjubilæet –

Arrangementet er desværre udsolgt

Afstemningsfesten på Folkehjem – mandag den 10. februar 2020
Den traditionsrige afstemningsfest på Folkehjem får i 2020 i anledning af 100-året for afstemningen i 1920 et særligt festligt præg. De 6 arrangerende foreninger – Sprogforeningen – Historisk Samfund for Sønderjylland, Sønderjydsk Skoleforening – Foreningen Norden, Aabenraa Afd. – Grænse- foreningen, Aabenraa Afd. og Frederiksklubben

Modtager af sprog- og kulturprisen 2019

Modtager af sprog- og kulturprisen 2019

Pernille Juhl f. 1963 Pernille Juhl er født i Sønderborg, hun er ud af en stor sønderjysk familie, men er vokset op i Glamsbjerg på Fyn, hun er uddannet akademiingeniør og har i mange år arbejdet med ledelse. Hun er i dag bosat i Roskilde. I 2010 fik Pernille Juhl...
Modtager af Sprog- og Kulturprisen 2017

Modtager af Sprog- og Kulturprisen 2017

René Rasmussen f. 1966.René Rasmussen er født i Svendborg, men flyttede til Sønderborg i 1969. Han er i dag bosat i Tønder. Efter studentereksamen blev han cand. mag. i historie og sproglig kommunikation og formidling ved Aarhus Universitet.I starten af 1990érne kom...
Modtager af sprog- og kulturprisen 2016

Modtager af sprog- og kulturprisen 2016

Jørgen Kühl f. 1965.Jørgen Kühl er født i Rendsborg, han er student fra Duborg-skolen (1985), værnepligtig i Danmark 1985-1986. Cand. phil. i historie fra Aarhus Universitet (1990) og ph.d. sammesteds (1994). I 1990-1999 var han den første leder af Danevirke Museum....