Modtager af sprog- og kulturprisen 2015

Modtager af sprog- og kulturprisen 2015

Hans Schultz Hansen f. 1960. Hans Schultz Hansen er født i Bolderslev, hvor han også bor i dag. Han er historiker og ph.d. fra Aarhus Universitet (1990) og dr.phil. fra Syddansk Universitet med disputatsen ”Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840 – 1867 – den...
Modtager af sprog- og kulturprisen 2013

Modtager af sprog- og kulturprisen 2013

Peter Dragsbo f. 1948. Peter Dragsbo er født i Aabenraa og bor i dag på Langeland. Dragsbo er udannet Mag. art. Fra Københavns Universitet (1976). Fra 1976 – 1991 museumsinspektør ved Esbjerg Museum, fra 1991 – 2001 museumsinspektør ved Middelfart Museum og fra 2002...
Modtager af sprog- og kulturprisen 2012

Modtager af sprog- og kulturprisen 2012

Modtager af Sprog- og kulturprisen 2012.Signe Andersen er født i Flensborg i 1947, men boede som barn i Husum. Hun blev student fra Duborg-skolen i Flensborg i 1966, hvorefter hun gik på Th. Langs Seminarium i Silkeborg. Fra 1970-2010 var hun ansat som lærer på Husum...
Modtager af sprog- og kulturprisen 2011

Modtager af sprog- og kulturprisen 2011

Birte Blønd f. 31. juli 1932 – 16. juni 2018 Birte Blønd er født i Gråsten. Hun blev i 1955 uddannet folkeskolelærer, i 1967 var hun lægesekretær, i 1985 blev hun cand.phil. i tysk og i 1994 afsluttede hun en uddannelse fra Poul Borums forfatterskole, da hun blev...
Modtager af sprog- og kulturprisen 2007

Modtager af sprog- og kulturprisen 2007

Karen Margrethe Pedersen f. 1949. Karen Margrethe Pedersen er opvokset i Aarhus, hvor hun bor i dag efter have boet 40 år i Vestsønderjylland. I 1975 blev hun cand. mag. i dansk og engelsk ved Aarhus Universitet og i 2002 dr. phil. ved Syddansk Universitet. I 1977-79...
Modtager af sprog- og kulturprisen 2003

Modtager af sprog- og kulturprisen 2003

Jens Rosendal f. 1932 Jens Rosendal er født i en indremissionsk gårdejerfamilie i Thorshøj mellem Sæby og Hjørring. Han tog lærereksamen i 1954, herefter blev han ansat i Brøndbyøster og Rønde inden han blev landets yngste skoleinspektør i Jersie ved Køge. I 1965...