Christian Skov (1922 – 2016).

Christian Skov blev født på Løjtland, men voksede op på Als, hvor forældrene havde et husmandssted.

Efter konfirmationen tog han præliminæreksamen på Nordborg Realskole, han arbejdede som kontrolassistent for at tjene penge, så han kunne komme på Tønder Seminarium.
Egentlig var det ikke hans ønske at blive lærer, han ønskede en kulturel uddannelse med henblik på senere at blive forfatter.
Efter sin lærereksamen blev han lærer i Sønderborg, hvor han var i 22 år inden han i 1969 droppede lærergerningen for at hellige sig forfatterskabet.

I de følgende år var han dog af økonomiske årsager lejlighedsvis vikar på skolen. Han blev hædret med en lang række legater og priser og var fra 1991 til sin død på Finansloven.

Romanen ”Hein dør” (1968) regner han selv for sin egentlige debut. Denne bog blev fulgt op af fem romaner og fire novellesamlinger.
Novellen ”Majaften” (1990) er beretningen om den menigsløse henrettelse af menige marinegaster foretaget af tyske officerer den 5. maj
1945, efter kapitulationen.
”Høstnætter” (1994) anses af mange for hans hovedværk og var indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. (H. E. Sørensen ”Alle de Skjalde” s.546ff).

Prisen som Christian Skov fik i 1980 blev benævnt Sprogforeningens Litteraturpris.