Inge Adriansen (1944 – 27. oktober 2017).

Inge Adriansen er født i Fruering ved Skanderborg hvor hun voksede op. Efter folkeskolen gik hun på Aarhus Katedralskole, hvor hun blev student i 1963 med russisk som andet fremmedsprog.

Herefter blev hun uddannet som lærer i Historie ved Danmarks Lærerhøjskole. I 1969 blev hun ansat som kulturhistoriker på Museet på Sønderborg Slot. I 1988 blev hun ph.d. i nordisk folkemindevidenskab og herefter udnævnt til museumsinspektør på Sønderborg Slot. I 2002 blev Inge Adriansen souschef på museet, i 2014 blev hun pensioneret. Fra 2007 var hun adjungeret professor på Syddansk Universitet.

Inge Adriansen har et omfattende forfatterskab bag sig, hun har særligt forsket i Sønderjyllands historie, men også området med sønderjyske egnsretter har haft hendes bevågenhed og hun udgave i 2012 den kulturhistoriske kogebog ”Smag på Sønderjylland”.

I 2010 blev hendes bog Erindringssteder i Danmark – monumenter, mindesmærker og mødesteder” nr. 2 ved Dansk Historisk Fællesråds prisuddeling Årets historiske bog.
I 2003 udkom hendes store værk i to bind ”Nationale symboler i Det danske
Rige 1830 – 2000”.
Kort før sin død udgav hun i august 2017 sammen med Torben Ulrik Nissen bogen ”Als & Sundeved – Mad, mennesker & Måltider”
og i september 2017 den engelsksprogede ”The Island of Als”.

I 2005 modtog hun en pris fra Ole Haslunds Kunstnerfond og året efter blev hun udnævnt til Ridder ad Dannebrog.

Prisen som Inge Adriansen fik i 1993 blev benævnt Sprogforeningens Pressepris.