Karen Margrethe Pedersen f. 1949.

Karen Margrethe Pedersen er opvokset i Aarhus, hvor hun bor i dag efter have boet 40 år i Vestsønderjylland.

I 1975 blev hun cand. mag. i dansk og engelsk ved Aarhus Universitet
og i 2002 dr. phil. ved Syddansk Universitet. I 1977-79 var hun timelærer ved HF-Vesteregnscentret i Tønder og i 1979 – 1987 adjunkt ved Tønder Statsseminarium og samtidig projektleder i 1983 og 1986 ved Institut for
Grænseregionsforskning i Aabenraa, hvor hun blev ansat i 1987.Da instituttet fusionerede med Syddansk Universitet i Sønderborg i 2006, fortsatte hun sit lektorat i de nye rammer indtil pensioneringen i 2014.

Karen Margrethe Pedersen er en flittig benyttet foredragsholder og hun har udgivet et stort antal publikationer om sprog og kultur, identitet og pædagogik i flertallene og de nationale mindretal i Sønderjylland og Sydslesvig.

I 1977 publicerede hun ”Dialekt, regionalsprog, rigssprog – en analyse af børn skolesprog” som præsenterer en sociolingvistisk undersøgelse.

De første resultater af et langvarigt forskningsprojekt kom i 1986 med: ”Mødet mellem sprogene i den dansk tyske grænseregion. I 1990’erne blev dansk som mindretalssprog i Sydslesvig undersøgt, hvilket resulterede i ”Dansk Sprog i Sydslesvig” – ”Det danske sprogs status inden for det danske
mindretal i Sydslesvig” 1 & 2 (2000) som efterfølgende blev antaget som doktordisputats ved SDU.

Karen Margrethe Pedersens forskning er tillige omsat i en række undervisningsmaterialer, f. eks. ”Vi bor i Sydslesvig: Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning” (2008).

Karen Margrethe Pedersen var konstitueret formand for Sprogforeningen i en kort periode i 1997.

Karen Margrethe Pedersen fik i 2007 Sprogforeningens Sprog- og Kulturpris.