Modtager af Sprog- og kulturprisen 2012.

Signe Andersen er født i Flensborg i 1947, men boede som barn i Husum. Hun blev student fra Duborg-skolen i Flensborg i 1966, hvorefter hun gik på Th. Langs Seminarium i Silkeborg. Fra 1970-2010 var hun ansat som lærer på Husum Danske Skole og fra 1992 til sin pensionering også som sekretær for Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig.

Signe Andersen er om nogen Sprogforeningens ildsjæl, i særdeleshed i sit arbejde syd for grænsen i bestræbelserne for at fremme det danske sprog og den danske kultur i Sydslesvig.
Signe Andersen var sekretær i Sprogforeningens afdeling i Sydslesvig fra 1987-1994, derefter formand indtil 2009.

Sydslesvigafdelingens formand Sigfred Andresen fik i 1989 ideen til at indføre en speciel sprogside i Flensborg Avis. Det blev til siden Sproghjørnet, som det faldt i Signes lod at videreføre fra 1998-2008, i alt 63 sider.

Ved møder og arrangementer rundt omkring i Sydslesvig mødte man ofte Signe med Sprogforeningens bod, med plakater, materiale og informationsbrochurer til gavn for arbejdet i Sprogforeningen. Af de forskellige udgivelser blev Lanternesangbogen og Julesangbogen nok de mest populære.

Hun var medlem af Sprogforeningens bestyrelse i Aabenraa 1994-2009.