Jørgen Kühl f. 1965.
Jørgen Kühl er født i Rendsborg, han er student fra Duborg-skolen (1985), værnepligtig i Danmark 1985-1986. Cand. phil. i historie fra Aarhus Universitet (1990) og ph.d. sammesteds (1994).

I 1990-1999 var han den første leder af Danevirke Museum. Ekstern lektor i europæisk samtidshistorie ved Århus Universitet (1998 – 1999) og ved Flensborg Univesitet og Syddansk Universitet (2006 – 2007). 1999 – 2006 direktør for Institut for Grænseregionsforskning, fra 2004 tillige institutleder ved Syddansk Universitet.

Jørgen Kühl har holdt adskillige hundred foredrag og forelæsninger. Han er ekspert i dansk/tysk samtidshistorie med speciale i mindretalsforhold.

Af hans bogudgivelser skal nævnes: ”Tyskere i Øst” (1997), København-Bonn

Erklæringerne” (2005), ”Sydslesvigs danske historie” (2013).

Da det nyopførte danske gymnasium – A. P. Møller-skolen i Slesvig stod færdigt i september 2008 blev Jørgen Kühl skolens første rektor, men forberedte allerede skolen fra august 2006.

1. januar 2013 blev han formand for European Centre for Minority
Issueres (ECMI).

I 2017 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog.

I 2018 udnævnte Europa-Universität Flensburg ham til honorar-professor (adjungeret professor) i mindretalsforskning.

Jørgen Kühl fik i 2016 Sprogforeningens Sprog- og Kulturpris.