Ingolf Haase

Sprogforeningens Sprog- og Kulturpris 2022

Årets pris uddeles onsdag den 23. november 2022 kl. 19,30 i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.

Prisen uddeles til Ingolf Haase, Møgeltønder, der kvitterer med et foredrag.

Ingolf Haase har om nogen bidraget til at fremme dansk sprog og kultur i Sønderjylland.