”Sindelagsfølelse på godt og ondt gennem 100 år”.

Torsdag d. 19. november 2020 kl. 19.30 – 21.30 i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.

Foredrag med Lars Therkelsen om ”Sindelagsfølelse på godt og ondt gennem 100 år”.

Lars Therkelsen er vokset op i Sønderjylland og har derfor personlige oplevelser med at leve i en landsdel hvor relationen mellem tysk og dansk har været en del af hverdagen, men først i en sen alder er han begyndt at studere sin families historie tilbage til tiden før og efter genforeningen i 1920. Disse studier har resulteret i hans bog 

”Knuder i usynlige bånd” som udkom i februar 2020. 

Her skildres to familiers historier i de dansk – tyske spændinger i Sønderjylland, men bogen er også en skildring af hvordan sønderjyderne oplevede at skulle integreres i det øvrige Danmark.

Lars Therkelsen vil også komme ind på Nordens betydning i Grænselandet. Foreningen Norden blev som landsdækkende forening grundlagt i 1919, men i Aabenraa blev den først dannet i 1939 som modvægt til den fremadstormende nazisme. Mottoet fra medstifteren Oluf Hansen (skoleleder i Løjt – forfatterens morfar) lød – ”hellere Nordisme end Nazisme”.

Der lægges op til et foredrag hvor spændingerne mellem dansksindede og tysksindede blev udfordret først ved afstemningen i 1920 og senere med Nazismens fremstormen i 1930’erne og besættelsen 1940-45. Trådene frem til i dag er interessante at følge og det bliver der rig lejlighed til at få belyst ud fra Lars Therkelsens vinkel. Mon ikke der er basis for en god diskussion efter foredraget og en kaffepause?

Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem Sprogforeningen, Grænseforeningen og Foreningen Norden.

Entré: 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding senest 15. november 2020 til Karen Margrethe Fink ++ karenmargrethefink@gmail.com eller sms til 21201932. Der oprettes venteliste ved flere end 100 tilmeldte.