Uddeling af Sprogforeningens Kultur og Sprogpris.

Tirsdag den 22. Oktober 2019 kl. 19:30 Billedsalen på Folkehjem
Efter velkomsten underholder sopranen Frøya Gildberg, Flensborg.
Sprogforeningens Sprog- og kulturpris 2019 tildeles forfatteren Pernille Juhl – “Vent på mig Marie” og “Marens Vilje”.

Efter prisuddelingen kvitterer Pernille Juhl med et spændende foredrag.
Der serveres kaffe og brødtorte og der opkræves ikke entré.