Sprogforeningens formål er at gavne det danske sprog og den danske kultur i Sønderjylland. 

Sprogforeningen arbejder med bl.a. følgende opgaver: 

 • møder med foredrag
 • støtte til kulturelle arrangementer
 • uddeling af ‘Sprog- og kulturpris’
 • boggaver til afgangselever fra de danske skoler i Sydslesvig
 • bogudgivelser
 • opfordrer til bevarelse af et værdigt dansk sprog i skrift og tale.

 

Sprogforeningens afdeling i Sydslesvig

 • afholder dansksprogede møder
 • redigerer Sproghjørnet i Flensborg Avis
 • uddeler børnebibler ved barnedåb i Sydslesvig
 • forærer en malebog til nye børnehavebørn
 • har forskelligt materiale til skoleelever
 • opfordrer til at bruge det danske sprog i skrift og tale.

Sprogforeningen er repræsenteret i følgende bestyrelser, fonde m.v.

 • Dansk Kultursamfund af 1910 – Frode Sørensen
 • DSI Folkehjems bestyrelse – Frode Sørensen og Gunnar Vind
 • H.P.Hanssens Mindefond – Lis Mikkelsen
 • Ingeborg og Thomas Thomsens Mindelegat – Thorbjørn Heick
 • Sønderjydsk Fondslegat – Gunnar Vind

Herudover administrerer Sprogforeningen Fru Anna Larsen Stevns højskolelegat – Kristen Kjær Nielsen og Gunnar Vind

Sprogforeningens medlemstal pr. januar 2020

Nord for grænsen 924 medlemmer
Syd for græmsem 662 medlemmer
I alt 1.586 medlemmer