Sprogforeningens formål er at gavne det danske sprog og den danske kultur i Sønderjylland. 

Sprogforeningen arbejder med bl.a. følgende opgaver: 

 • møder med foredrag
 • støtte til kulturelle arrangementer
 • uddeling af ‘Sprog- og kulturpris’
 • boggaver til afgangselever fra de danske skoler i Sydslesvig
 • bogudgivelser
 • opfordrer til bevarelse af et værdigt dansk sprog i skrift og tale.

 

Sprogforeningens afdeling i Sydslesvig

 • har fokus på at styrke sprogglæde gennem afholdelse af dansksprogede møder/foredrag og koncerter for både voksne og børn
 • skriver indlæg om sprog i “Kommit” Flensborg Avis
 • forærer malebog og sprogspil til børn i dagtilbud i Sydslesvig
 • udgiver forskellige materialer til skoleelever i Sydslesvig
 • udgiver sprogmaterialer til voksne sprogindlærere

Sprogforeningen er repræsenteret i følgende bestyrelser, fonde m.v.

 • Dansk Kultursamfund af 1910 – Simon Faber
 • DSI Folkehjems bestyrelse – Simon Faber og Gunnar Vind
 • I. P. Hanssens Mindefond – Lis Mikkelsen
 • Ingeborg og Thomas Thomsens Mindelegat – Gunnar Vind og Lis Mikkelsen
 • Sønderjydsk Fondslegat – Gunnar Vind

 

Herudover administrerer Sprogforeningen Fru Anna Larsen Stevns Højskolelegat – Kristian Kjær Nielsen og Gunnar Vind.