Sprogforeningens udgivelser

Genforeningens arkitekt: H.P. Hanssen 1914-1936

De dansksindede sønderjyders førstemand H.P. Hanssen var arkitekten bag Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920.

Allerede under verdenskrigen satte han de første streger til en ny grænse, men virkede mest for at hjælpe sønderjyder i nød. Ved Tysklands nederlag i efteråret 1918 rejste han grænsespørgsmålet. Med Aabenraa-resolutionen tegnede han den bærende konstruktion for Genforeningen: folkeafstemningen i to zoner. Som minister for sønderjyske anliggender 1919-20 samordnede han forberedelserne til landsdelens indlemmelse i Danmark. Tegningens mange detaljer kom på plads. Samtidig blev han hovedperson i den bitre grænsestrid. Han stod fast på folkenes selvbestemmelsesret og trodsede stemningsbølgen for en sydligere grænse. Det kostede dyrt. Han blev afskediget og trængt til side under genforeningsfesterne, og hans plan om en sønderjysk rigsdagsgruppe mislykkedes. Men hans grænsepolitik sejrede og lagde fundamentet til nutidens fredelige forhold mellem danskere og tyskere.

1920’erne blev et antiklimaks for H.P. Hanssen. Som nationalpolitiker trivedes han ikke i dansk partipolitik. Tiden som folketingsmand for Venstre blev kort. I stedet lagde han sine kræfter i forsvaret for den nye grænse. Efter Hitlers magtovertagelse i 1933 blev grænsespørgsmålet atter betændt. H.P. Hanssen blev forgrundsfigur i kampen mod grænseflytning og nazisme.

Forfatteren er Hans Schultz Hansen, født 1960, dr.phil., forskningsleder i Rigsarkivet i Aabenraa og adjungeret professor ved Center for Grænseregionsforskning. Han har også skrevet forgængeren til denne bog, De danske sønderjyders førstemand: H.P. Hanssen 1862-1914, som udkom i 2018 og har fået fine anmeldelser.

Bogen er på 335 sider, indbundet og illustreret med kendte og mindre kendte fotos og forsynet med et navneregister til begge bind ved Hans-Ole Mørk.

Prisen for medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland og Sprogforeningen er 148 kr. Prisen i boghandelen er 248 kr.

Bog 1 kan sammen med Bog 2 af medlemmer købes for 250 kr.

Bestil bogen på sprogforeningen@gmail.com

“De danske sønderjyders førstemand” af Hans Schultz Hansen

2018
Omhandler perioden 1862 – 1914.
Medlemspris: 148 kr. + forsendelse
Bestil bogen på sprogforeningen@gmail.com

Alle de skjalde af H. E. Sørensen

2015
Medlemspris 60 kr.  ikke-medlemmer 128 kr. + forsendelse
Bestil bogen på Sprogforeningen@gmail.com

Fyrretyve fortællinger fra Sønderjylland

2014
Medlemspris 125 kr. + forsendelse.
Ikke-medlemmer 175 kr. + forsendelse.
Bestil bogen på sprogforeningen@gmail.com

Bogens højskole af Lis Mikkelsen
Medlemspris kr. 65 + forsendelse
(Normalpris i boghandelen kr. 75.)

2011
Lægen Aage Lauesgaard, der i 1928 stiftede Sønderjydsk Gruppe- og Udlånsbibliotek, populært kaldet Bogens Højskole havde målet Med dannelsen af Bogens Højskole søgte han at nå sit mål og at få institutionen til at stå som en sønderjysk kulturfæstning.

Lauesgaard satte mange ting i gang, men han formåede ikke at bevare sin store virksomhed, og det hele smuldrede for ham.

Hun rev sønderjyske børn ud af ørnens kløer af Lis Mikkelsen.

2009
Henriette Gubi havde alle odds imod sig men formåede alligevel at sætte sit præg på mange sønderjyske børn i tiden fra 1891-1894. Det var midt i udlændighedstiden, og det danske sprog truedes af det store sprog sydfra. Henriette Gubi rejste fra gård til gård og underviste børnene i dansk sprog og dansk kultur. Hun var aldrig i tvivl om, at hun gjorde det rigtige.
Læs om en kvindeskæbne der var lidt anderledes end de fleste.

Medlemspris kr. 65 + forsendelse (Normalpris i boghandelen kr. 75.-)

Genforeningsstene i Sønderjylland

2008
af Ingolf Haase med indledning af Inge Adriansen
udgivet i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland
Bogen er en registrant over Sønderjyllands 135 genforeningssten og deres historie

Medlemspris kr. 100,- + forsendelse (Normalpris i boghandel kr. 150,-)

Det nationale Portrætgalleri på Folkehjem

2005
I anledning af Sprogforeningens 125 års jubilæum har foreningen, i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland, udgivet en bog med farvegengivelser af alle Billedsalens portrætter med tilhørende personbiografier.
Portrætter af kendte sønderjyder, der har fået plads i Folkehjems portrætgalleri, kan fortælle om et betydningsfuldt afsnit af Sønderjyllands historie, lige fra den nationale vækkelsestid i det 19. århundrede, med den følgende sprog- og nationalitetskamp til genforeningen og videre om det opbyggende genforeningsarbejde til nutiden.
Vi ser billeder af mænd og kvinder, som hver for sig, på fremtrædende poster, har gjort en indsats i den danske sags tjeneste.

Medlemspris kr. 198,- + forsendelse (Normalpris i boghandel kr. 268,-).

Højskoleforstander Aage Møllers (1885-1978) erindringer

 

Leveres som MP3 lydbog eller som USB-stik – Medlemspris 130 kr. + forsendelse

Højskolemanden og den grundtvigske frimenighedspræst Aage Møller grundlagde i 1921 Rønshoved Højskole.

Lydbåndet er indtalt i 1975 og spilletiden er 6 ½ time. Den 90 årige Aage Møller fortæller om sit liv med den danske folkehøjskole – som forstander, som præst og som foredragsholder. Han fortæller desuden om det lokale samfund ved Flensborg Fjord, hvor han boede det meste af sit liv.

Andre udgivelser

Sprogforeningen gennem 100 år incl. tillæg
ved Anders Feilberg Jørgensen, udgivet af Sprogforeningen, kr. 50

Med Lune og bid – 100 år med Sprogforeningens Almanak
ved Eske K. Mathiesen, udgivet af Sprogforeningen 1995, kr. 50

En sønderjydsk Skæbne
et udvalg af Nicolai Svendsens erindringer, udgivet af Sprogforeningen 1963, kr. 50

Sprogforeningens Almanak
– salg og bytte, evt. afleveres til opbevaring

Register til Sprogforeningens Almanak, bind I og II, kr. 50

Klistermærke: Sproget forbinder – 30 stk., kr. 50

Bøgerne bestilles (medlemspris + forsendelse) ved henvendelse til
Sprogforeningen
Haderslevvej 7
6200 Aabenraa
Tlf.: 22181938
Mail: sprogforeningen@gmail.com

Sprogforeningen i Sydslesvig har udgivet:

Plakater

Plakat med puslespilsbrikker, 1996, Helge Krempin

Bøger
Marie i børnehave 2013
Pixi-bog af Eva Sverdrup Løssing

Øvrige udgivne bøger

Mit dejligste danske ord 2008

Sydslesvigske Lejlighedssange 2007

Lanternesange  2005

Julesangbog  2002 i samarbejde med SSF, genoptrykt 2009