Ny bog af Lis Mikkelsen

Medlemspris kr. 150,-

Ikke-medlemmer kr. 195,-

De seneste år har der været megen snak om børn anbragt på børnehjem.

Den danske stat har undskyldt over for Godhavndrengene, Poul Nyrup Rasmussen har i TV fortalt om sin far, der blev betegnet som åndssvag og anbragt på Livø, og der er lavet film om Sprogø-pigerne.

I Sønderjylland har vi haft en række børnehjem, der var oprettet af Nordslesvigsk Asylforening for
forsømte børn. Her var rigtig mange børn anbragt i løbet af perioden 1877-1977.

Foreningen drev børnehjem i Erlev ved Haderslev, i Toftlund og i Arnum og Gråsten. Der var mange hjerteskærende skæbner på hjemmene, men der var også mange børn, der på grund af børnehjemmene fik en god tilværelse.

Nu kan man læse historien om de 4 sønderjyske børnehjem i Sprogforeningens nye udgivelse: Lad
de små børn komme til mig. – Bogen udkommer i dag den 2. maj.