Jørn Buch f. 1945.

Jørn Buch er født i Tønder, efter endt skolegang gik han på Tønder Statsskole og blev student i 1965. Læreruddannet fra Haderslev Statsseminarium i 1968 og i 1973 Cand. Phil i Historie fra Aarhus Universitet. I perioden 1973 – 1985 arbejde han som seminarieadjunkt på Haderslev Statsseminarium. 1985 – 1994 specialmedarbejder ved
Danmarks Radio i grænselandsspørgsmål, dansk-tyske forhold og nationale mindretal. 1994 – 2013 Seminarielektor ved University College Syd i Haderslev.

Jørn Buch var kort tid (1993 – 1994) formand for Grænseforeningen og han er i dag en meget benyttet foredragsholder, især om slesvigske historie. Han er forfatter til bøgen ”Synnejysk Historie” (2013), ”Danmark 1800 – 1980: Fra tradition til rodløshed” (1982), ”A. D. Jørgensen og Gråsten” (1997).

Jørn Buch har skrevet mange kronikker og artikler som bl. a. er offentliggjort i Sønderjyske Årbøger og Sønderjysk Månedsskrift.

Prisen som Jørn Buch fik i 1992 blev benævnt Sprogforeningens Pressepris.