Lars N. Henningsen, f. 1950.

Lars N. Henningsen er født I Haderslev, efter endt skolegang studerede han historie og latin på Århus Universitet, I 1986 blev han dr. phil. fra Syddansk Universitet i Odense med en disputats om provinsmatadorer i 1700-tallets Egernførde.

Allerede som barn i Haderslev havde interesseret fulgt arkæologerne fra Haderselv Museums udgravninger fra jernalderen, men det blev historien der fangede ham.

Han startede som studentermedhjælper på Landsarkivet i Aabenraa. I 1989 blev Lars Henningsen arkivleder ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg og nogle år efter leder af arkiv- og forskningsafdelingen dér., han stoppede i 2012. Han er tidligere formand for Historisk Samfund for Sønderjylland, og siden 2004 næstformand. I perioden 1987 – 2002 var han redaktør af Sønderjyske årbøger.

Lars Henningsen forskning og forfatterskab er omfattende. Ofte er det sydslesvigske forhold som med sikker hånd bliver behandlet. ”Kongen kommer: Kongebesøg og kongeloyalitet i Sydslesvig (2000), blev udgivet som festskrift til 60 års dagen og rummer også en bibliografi over hans arbejder indtil da.

I ”Sanitetsoldat på Østfronten: Haderslev vognmaleren Iver Henningsens breve og tegninger1915” beskriver han med baggrund i farfaderens breve og tegninger forholdene på østfronten i 1915 (2015). Hans seneste
udgivelse ”Værdikamp og Folkeuro” (2017) handler om en udbredt konflikt mellem sønderjyderne og statskirken i 1790’ernes Hertugdømme Slesvig.

Lars N. Henningsen fik i 2000 Sprogforeningens Sprog- og Kulturpris.