Sigfred Andresen (1925 – 1993).

Landmandssøn fra Kalleshave ved Bredsted i Sydslesvig.
Sigfred Andresen kom efter fem år i tysk folkeskole på den nyoprettede danske skole i Læk. Efter konfirmationen var han i smedelære og indkaldt som tysk soldat 1943 – 1945.Han læste herefter på Tønder Gymnasium og var først lærer i bl. a. Hatsted og fra 1959 – 1983 skoleleder i Læk.

Han gjorde en stor indsats for at styrke de mindre skolers position som danskhedens kulturelle centre. Han skrev småskrifter om lokalhistoriske emner, men kendt blev han for sine prosafortællinger på dialekt, små muntre anekdoter med en klar pointe og enkelte teaterstykker ligeledes på dialekt.

Historierne blev populære og han læste dem gerne op på begge sider af grænsen ofte sammen med teatergruppen ”Æ Amatøer” fra Læk. Historierne blev trykt i Sprogforeningens Almanak og en del af dem er samlet i bøgerne ”Æ Gahmands bænk” (1976) og ”Jørn Bommands Enghø” (1986). (H. E. Sørensen ”Alle de Skjalde” side 607f.)

Prisen som Sigfred Andresen fik i 1978 var reelt ikke nogen pris, men Sprogforeningens ”særlige anerkendelse for hans forfatterskab på sønderjysk dialekt”.